Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Doorgaande wegen


Langs doorgaande wegen (ook wel gebiedsontsluitingswegen genoemd) zie je openbare verlichting van de gemeente of van de provincie. Verder is er terrein- en gebouwverlichting van particulieren en bedrijven zichtbaar. Deze factsheet gaat vooral over de doorgaande wegen binnen of aan de rand van de bebouwde kom. Klik hier voor het buitengebied.

Gemeentelijk beleid - verlichtingssterkte

In principe kiest de gemeente bij nieuwe aanleg en reconstructie voor een verlichtingssterkte van circa 70% van de landelijke adviesrichtlijn. Uitzonderingen zijn gebiedsontsluitingswegen waarlangs voor de verkeersveiligheid meer verlichting nodig is.

Hiermee geeft de gemeente invulling aan Bewust Verlichten: verlichten op maat, passend bij de situatie, en rekening houdend met energieverbruik en lichtvervuiling. 

Molenbelt Wijhe

Foto: Op de Molenbelt in Wijhe is gekozen voor een lage verlichtingssterkte en een rondstralende verlichting passend bij de omgeving.

Gemeentelijk beleid - gelijkmatigheid

Niet alleen de verlichtingssterkte is van belang. Vooral de gelijkmatigheid van licht op het wegdek bepaalt de verkeersveiligheid en het straatbeeld. De gemeente kiest voor gelijkmatige verlichting wanneer zij nieuwe verlichting aanlegt of de huidige verlichting wordt vervangen en lantaarnpalen daarbij worden verplaatst. 

Raalterweg Handelsweg Wijhe

Foto: De Raalterweg/Handelsweg in Wijhe is de toegang tot het winkelgebied van het gastvrije Wijhe. Er zijn cirkelvorige armaturen toegepast met witte LED puntjes onderop de schijf. 

Fietsstroken Eikelhofweg Olst

Foto: De Eikelhofweg in Olst is gelijkmatig en met wit licht verlicht wat ten goede komt aan de verkeersveiligheid.

Rotondes

Op rotondes kiest de gemeente/provincie voor een hogere verlichtingssterkte en een grote gelijkmatigheid. Rotondes zijn daardoor van een afstand goed zichtbaar en de verkeersveiligheid wordt gewaarborgd. 

rotonde LED wijhe Rotonde oude stijl 

Foto links: Nieuwe techniek op de Rijkstraatweg/Raalterweg Wijhe. Moderne vlakke LED armaturen richten het witte licht goed naar het wegdek. Er is vrijwel geen zijwaartse lichtuitstraling.

Foto rechts: Oude techniek op de Rijksstraatweg/ De Omloop in Wijhe. Halfronde SON armaturen spreiden het gelige licht niet alleen naar het wegdek maar ook naar de omgeving.