Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Bewust Verlichten


Waarom verlichten?

Mensen verblijven en verplaatsen zich in de openbare ruimte. Dit doen ze overdag maar ook als het donker is. Omdat ze er wonen, werken of op bezoek zijn. Licht heeft daarbij verschillende functies. Het kan een bijdrage leveren aan: 

Er wordt veel gesproken over de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij wordt vaak naar de omgeving overdag gekeken, men is zich weinig bewust van de omgeving in de avond en de nacht. Klik hier voor de visie van de gemeente op dit thema. 

De fysieke leefomgeving wordt in de avond en nacht bepaald door de kleur van het licht, hoe fel het is en hoe het armatuur eruit ziet waar de lamp in zit. De gebouwen, wegen en groenvoorziening zijn medebepalend voor hoe de (openbare) ruimte ervaren wordt. 

overzichtsbeeld

Foto: Centrumgebied met sfeervolle openbare verlichting passend bij het straatbeeld. 

Impact op de omgeving

Sinds de uitvinding van de elektriciteit is de hoeveelheid kunstlicht in hoog tempo gegroeid. In de hele wereld, maar zeker ook in Nederland. Dit heeft naast positieve ook negatieve effecten. Sommige nadelen spelen altijd, andere zijn afhankelijk van de omgeving.

Enkele negatieve effecten zijn:

 • verlichting kost energie, dit is slecht voor de portemonnee en voor het milieu
 • overlast voor omwonenden en/of weggebruikers door verblinding en/of teveel licht
 • verstoring van het landschap in het buitengebied door felle lampen en/of lichtkoepels boven de horizon
 • verstoring van flora en fauna (bioritme en de aantrekking/afstoting van nachtdieren)
 • mogelijke gezondheidsklachten bij mensen (o.a. verstoorde melatonineproductie)
 • vermindering van het aantal zichtbare sterren (zie kaart hieronder)

vleermuizen uil

Foto: Nachtdieren worden ernstig in hun bioritme verstoord wanneer er ’s nachts veel licht is. 

hemelhelderheidskaart

Kaart: De hemelhelderheidskaart van Overijssel geeft aan hoe donker of hoe licht de hemel is. Waar de kaart een donkere kleur geeft, is de hemel relatief donker, en zijn er veel sterren waar te nemen op een heldere nacht. Waar de kaart een hele lichte kleur aangeeft, zijn slechts tientallen sterren zichtbaar op een heldere nacht.

Donker waar mogelijk, Licht waar nodig

Olst-Wijhe kiest voor Bewust Verlichten. Doel is om de voordelen van verlichting te benutten en tegelijk de nadelen zoveel mogelijk te beperken. Bij haar eigen openbare verlichting is de visie ′Donker waar mogelijk, Licht waar nodig′. Dit wordt uitgelegd in Hoofdstuk 3 Visie, ambitie en beleid

Oproep aan burgers en bedrijven

Olst-Wijhe vraagt haar burgers en bedrijven (inclusief winkels) om hetzelfde te doen voor hun eigen verlichting in de buitenruimte! Bij bewust verlichten stel je jezelf de volgende vijf vragen:

 1. Moet ik hier wel een lamp plaatsen of kan het ook zonder licht?
 2. Als er echt licht nodig is: hoe sterk moet de lamp zijn? Oftewel: moet het een hoog wattage zijn, of kan het ook een lamp zijn met weinig Watt?
 3. Hoe laat ik het licht zoveel mogelijk stralen op wat er verlicht moet worden? Daarmee voorkom ik onnodige lichthinder en lichtvervuiling.
 4. Is het nodig dat de lamp steeds op volle sterkte brandt? Kan hij gedimd worden? 
 5. Op welke momenten is het licht nodig? Kan ik het na een bepaald tijdstip uitdoen?

lichtvervuiling sportveld 

Foto: Wanneer armaturen schuin gericht staan, verlichten ze een groot deel van de omgeving onbedoeld mee. Felle lampen kunnen dan van grote afstand zichtbaar zijn in open landschap.