Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Storingen en onderhoud


Storingen

Is er een storing aan 1 of enkele lantaarnpalen in uw straat? Meld deze dan op de speciale website van de gemeente. De storing wordt zo spoedig mogelijk verholpen. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, handelt de gemeente natuurlijk per direct.

Wanneer er minimaal 5 lantaarnpalen of zelfs de hele straat is uitgevallen, zit het probleem waarschijnlijk in het ondergrondse net. U kunt dit bij de gemeente melden en zij zullen netbeheerder Enexis vragen het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. De gemeente Olst-Wijhe heeft geen invloed op de responstijd van Enexis. De responstijden zijn door Enexis vastgelegd in de ‘Servicenorm OV-storing Enexis’. De netbeheerder is verantwoordelijk voor het ondergrondse deel van de verlichting tot aan de aansluiting in het luikje van de lichtmast.

Hoe uw gemeente en de netbeheerder samenweren, kunt u zien in dit filmpje van Enexis filmpje. Bijbehorende website geeft meer informatie vanuit de netbeheerder. U kunt op de site ook recente storingen opzoeken die bij de netbeheerder bekend zijn. De bovengrondse storingen die de gemeente zelf afhandelt, staan niet in het systeem.

In het najaar is het aantal storingsmeldingen altijd relatief hoog omdat het vroeger donker wordt en het meer opvalt wanneer verlichting niet werkt. 

Onderhoud

De gemeente voert onderhoud uit voor een goede kwaliteit en levensduur van de openbare verlichting. De onderhoudswerkzaamheden kunnen bestaan bijvoorbeeld:

  • de lamp vervangen (als het geen LED-lamp is) 
  • andere onderdelen van het armatuur of de electrische installatie vervangen

De gemeente vervangt 10 maal per jaar defecte lampen. De frequentie ligt in de donkere maanden hoger dan in de zomermaanden. Het schema met de data waarop defecte lampen worden vervangen, is terug te vinden op onze website. Defecte lampen kunt u melden bij ons Klant Contact Centrum (tel. 140570 zonder kengetal).

De gemeente voert haar beheer en onderhoud uit op basis van het principe van bewust verlichten. Dit betekent dat bij aanleg en vervanging van verlichting, niet wordt uitgegaaan van de standaarden en automatismen maar steeds de omgeving wordt meegenomen in de afweging. Bij het kiezen van armaturen, vermogens en dimregimes, is het uitgangspunt steeds:

  • alleen verlichting (terug)plaatsen waar nodig
  • voldoende maar niet teveel licht plaatsen qua verlichtingssterkte en gelijkmatigheid
  • bekijken of de situatie op de locatie in kwestie is veranderd waardoor andere keuzes mogelijk zijn (lichter wegdek of alle gevels gerenoveerd met lichter materiaal? Dan kan er misschien minder licht worden geplaatst!)
  • het juiste armatuur kiezen waardoor alleen die delen van de openbare ruimte worden verlicht waar dat gewenst is.

defect mastluikje

foto: defect mastluikje