Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Energiebesparing


Landelijk beleid

In het landelijke ′Energieakkoord voor duurzame groei′ is de wens vastgelegd om oude openbare verlichting versneld te vervangen door energiezuinige verlichting en slim energiemanagement. Het streven is om landelijk gemiddeld:

  • 20% energie te besparen in 2020 (ten opzichte van 2013)
  • 50% energie te besparen in 2030 (ten opzichte van 2013)

Besparing in de gemeente

Het is niet voor iedere gemeente technisch én financieel haalbaar om zo′n grote besparing te realiseren. Wel is het altijd mogelijk om te besparen, want een gemeente gebruikt veel energie. 

Zij gebruikt stroom voor openbare verlichting, rioolgemalen, sporthallen, zwembaden en overige gebouwen. Vooral openbare verlichting is een belangrijke post. In 2014 verbruikte de openbare verlichting van Olst-Wijhe evenveel stroom als 140 gemiddelde huishoudens (namelijk 525.000 kWh/jaar ten behoeve van 3350 lichtmasten).

Gemeentelijk beleid

De gemeente Olst-Wijhe maakt zich hard voor duurzaamheid in de brede zin zoals beschreven in het Duurzame Energiebeleid (Samen Duurzaam 2016-2020, nog in concept). Dit doet de gemeente door samen te werken, partijen bewust te maken en te ondersteunen met kennis zoals particuliere woningeigenaren bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Zie ook het uitgebreide energieloket van de gemeente.

De gemeente is zich bewust van de vele energievragers in het grondgebied zoals bedrijven, winkels, het zwembad, maar ook woningen in nieuw te ontwikkelen woonwijken en industrieterreinen. Onderdeel van de totaalaanpak is de verbetering van de verlichtingsinstallatie. Eerste stap daarbij is bewustmaking dat verlichting een impact heeft op de portomonnee, op het milieu én op de omgeving.

De gemeente is niet alleen samenwerkingspartner maar koopt ook zelf producten en energie in. De gemeente wil het goede vooorbeeld geven bijvoorbeeld bij inkoop en aanbestedingen. In 2020 wil de gemeentelijke organisatie 20% groene energie opwekken en 30% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1996. 

duurzaamheid ijsbeer

Hoe bespaart de gemeente energie?

De gemeente stimuleert burgers, instellingen en bedrijven om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Haar eigen energieverbruik voor openbare verlichting vermindert de gemeente door:

  • vooraf kritisch na te denken of er verlichting nodig is op die locatie
  • waar dat mogelijk is lichtpunten niet te vervangen bij het einde van de levensduur
  • waar mogelijk ander bestratingsmateriaal, bebording of belijning toe te passen (meer reflecterend)
  • een laag vermogen te gebruiken (beleid: Openbare Verlichting op maat)
  • efficiëntere lichtbronnen te gebruiken waar dit passend is, zoals LED
  • toepassen van energiezuinige voorschakelapparatuur

Duurzame Materialen

Gemeente Olst-Wijhe vindt materiaalverbruik een belangrijk aandachtspunt. Bij het beoordelen van de duurzaamheid wordt naar de gehele cyclus gekeken van winning, productie, gebruik, verwijderen en hergebruik van materialen. Het gaat hierbij vooral om armaturen (inclusief de lamp) en om lantaarnpalen.

Straatlantaarns op zonne energie

Het is goed mogelijk om lantaarnpalen te plaatsen met lampen op zonne energie. Dit is een mooie oplossing op plaatsen waar geen elektriciteit aanwezig is, zoals in het buitengebied, recreatieterreinen, parkeerplaatsen, fietsstallingen, bushaltes etc. Deze duurzame techniek biedt dimbare verlichting op groene stroom zonder een nieuwe electriciteitskabel aan te leggen

zonnemast overdag foto van mijn energiefabriek zonnemast nacht foto van mijn energiefabriek

Foto: Straatlantaarns op zonne energie worden steeds verder doorontwikkeld qua techniek en vormgeving. (Foto: Mijn Energiefabriek)