Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Dimmen


Gemeentelijk beleid dimmen

Olst-Wijhe kiest bij nieuwe wegverlichting niet voor dimbare verlichting. Bij de aanleg van verlichting wordt al gekozen voor een verlichtingsniveau op circa 70% van de landelijke adviesrichtlijn (verlichtingssterkte). De gemeente vindt verder terugdimmen onder dat niveau niet nodig en qua financiële investering ook niet wenselijk. De gemeente doet wel ervaring op met dimmen aan de Huisstede en de Nieuwendijk. Onderstaande alinea′s bieden een korte introductie in dimmen.

Dimmen van wegverlichting

In algemene zin geldt, dat als er meer verkeer is, er een hoger lichtniveau gewenst is. Dit komt omdat de rijtaak ingewikkelder is als het druk is op de weg. ′s Avonds laat en ′s nachts, als er bijna geen verkeer is, is er minder licht nodig. Door te dimmen kun je de hoeveelheid licht afstemmen op de hoeveelheid verkeer. Voordelen zijn:

  • minder energieverbruik
  • minder lichthinder en lichtvervuiling
  • lampen gaan langer mee
  • de hoeveelheid licht is afgestemd op de behoefte van dat moment

Onderstaande foto′s geven een doorgaande weg weer die verlicht is op 100% en 70% verlichtingssterkte. Weggebruikers hebben over het algemeen geen last van dimmen. Sterker nog, de ervaring leert dat ze het verschil niet opmerken. Kennelijk is minder licht in veel gevallen voor de weggebruiker ook voldoende. 

ongedimd foto philips naar 70 proc lichtniveau gedimd foto philips

Foto′s: doorgaande weg met respectievelijk 100% en 70% verlichtingssterkte. Belangrijk is dat het wegverloop en het verkeer voldoende zichtbaar zijn. (foto′s beschikbaar gesteld door Philips/Indal)

Statisch dimmen en dynamisch dimmen

Er zijn twee soorten dimsystemen voor wegverlichting.

1. Statisch dimmen

Dit betekent dat op vaste momenten het licht wordt teruggedimd en ’s morgens desgewenst weer wordt opgeschakeld. Bijvoorbeeld: elke avond wordt om 23.00 uur het lichtniveau gedimd naar 50% en ′s morgens om 5.00 uur wordt de verlichting weer naar 100% teruggebracht voor de ochtendspits. De meerkosten van een statisch dimsysteem worden bij lampen met hogere vermogens terugverdiend door het lagere stroomverbruik en doordat de lampen langer meegaan. Voor Olst-Wijhe geldt dit veelal niet omdat er al meteen vanaf het aangaan van de straatlantaarns op 70% van de adviesrichtlijn wordt verlicht (verlichtingssterkte).

2. Dynamisch dimmen

Dit is een meer hightec systeem, waarbij steeds wordt gemeten hoeveel verkeer er op dat moment is. Ook kunnen de weersomstandigheden worden meegenomen. De hoeveelheid licht wordt daar continu op aangepast. De gemeente of provincie kan zelf de hoeveelheid licht opschakelen, bijvoorbeeld tijdens wegwerkzaamheden. Dit systeem is duurder in de aanschaf, maar kan bruikbaar zijn op wegen waar de verkeersdrukte sterk varieert.