Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Fietspaden


Fietspaden & veiligheid

Sommige fietspaden zijn verlicht, andere niet. Bij de keuze voor het verlichten van fietspaden spelen twee zaken:

 1. verkeersveiligheid en rijcomfort
 2. het gevoel van veiligheid (sociale veiligheid) en overzicht

De verkeersveiligheid geldt met name als er in beide richtingen op het pad gefietst mag worden, bij fietstunnels en andere gevaarlijke situaties zoals kruisingen.

Bij sociale veiligheid is het aspect van schijnveiligheid van belang. Licht op zichzelf maakt niet veilig, ook al kan het wel een veilig gevoel geven. Voor echte veiligheid is de aanwezigheid van andere weggebruikers en sociale controle noodzakelijk. Het is daarom raadzaam om fietsers (als het donker is) te stimuleren om van dezelfde route gebruik te maken.

fietspad Wijhe Raalterweg

Foto′s: Langs het fietspad op de Zandhuisweg (links) en de Raalterweg ter hoogte van Raalterslag (rechts) in Wijhe staan lantaarnpalen met dubbele uithouders.

Gemeentelijk beleid voor fietspaden binnen de bebouwde kom

Ook als het gaat om fietspaden kiest de gemeente Olst-Wijhe voor bewust verlichten. 

 • Binnen de bebouwde kom zijn de fietspaden in principe verlicht.
 • In parken worden fietspaden (en voetpaden) alleen verlicht als ze deel uitmaken van een doorgaande route. De gemeente doet dit om schijnveiligheid te voorkomen. 
 • Indien mogelijk worden fietspaden meeverlicht met de hoofdrijbaan, zodat er geen extra lantaarnpalen nodig zijn. Op bovenstaande foto′s worden de fietspaden wel met een eigen lamp verlicht.
 • Bij nieuwe fietspaden wordt gekozen voor moderne armaturen waarbij het licht goed op het wegdek is gericht en de lichtvervuiling minimaal is. 

fietspad Jennewiek Wijhe

Foto: Op de Jennewiek in Wijhe is het fietspad met rondstralers verlicht. Er is een lage gelijkmatigheid (te zien aan de zwarte plekken tussen de masten). Voor de fietser is wel prettig om te zien hoe het fietspad loopt en of er andere fietsers aankomen. 

 vrijliggend fietspad langs Eikelhofweg Olst

Foto: Het vrijliggende fietspad langs de Eikelhofweg in Olst, ter hoogte van de Vennemanshoek, is aan de noordzijde verlicht met enkele lantaarnpalen. Deze staan op kruispunten met andere fietspaden te behoeve van de verkeersveiligheid.

Gemeentelijk beleid voor fietspaden en -routes buiten de bebouwde kom

Er zijn 3 soorten fietspaden en fietsroutes buiten de bebouwde kom:

 1. Recreatieve fietspaden. Deze worden niet verlicht. Ze worden vooral overdag gebruikt en er is geen sprake van sociale controle in de avond en nacht. Ook liggen ze vaak in een gebied dat de gemeente graag donker wil houden.
 2. Veelgebruikte fietsroutes over agrarische wegen. Deze worden in principe niet verlicht.
 3. Utilitaire fietspaden worden in principe niet verlicht. In sommige gevallen wordt er een uitzondering gemaakt wanneer er sprake is van een belangrijke school/thuisroute of een route van en naar een sportvoorziening. De lantaarnpalen staan dan op wat grotere afstand van elkaar zodat het verloop van het fietspad te zien is.

Bij utilitaire fietspaden hangt de keuze voor het wel of niet verlichten af van bijvoorbeeld:

 1. De functie van het fietspad (zoals een school-thuis route)
 2. De ligging van het fietspad (direct langs de hoofdrijbaan of vrijliggend)
 3. Of de hoofdrijbaan op die plek verlicht is
 4. Of je op het fietspad in één richting mag fietsen of vanuit beide richtingen

Soms verlichten de lantaarnpalen langs de hoofdrijbaan ook meteen het aanliggende fietspad.

het anem parallelweg

Foto: Op het Anem vormt de parallelbaan een fietsroute. De verlichting is puur ter oriëntatie.