Beleidsplan Licht in de Openbare Ruimte

Reclame


Landelijke trend

Reclame is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds vaker wordt verlichting gebruikt om deze reclame extra te laten opvallen. Bedrijven willen niet voor elkaar onderdoen en kiezen daarom voor steeds meer en fellere lichtreclames.

Voorheen werden lampen gebruikt om borden of posters aan te lichten. Nu zijn er meestal lichtbakken waarbij het licht van binnenuit naar buiten straalt. Door de komst van nieuwe technieken zoals LED zijn er steeds meer lichtkleuren en wordt vaker knipperend licht toegepast. Op zichtlocaties is vaak meer lichtreclame, die bovendien de hele nacht brandt. Deze verlichting kan storend zijn voor de weggebruikers.

In de gemeente Olst-Wijhe is er relatief weinig verlichte reclame ten opzichte van andere gemeenten. De aandacht zal daarom vooral uitgaan naar lichtreclames bij nieuwe ontwikkelingen en vestiging van bedrijven. 

reclame wesepe hafkamp Olst reclame langs weg olst wijhe

Gemeentelijk beleid en regelgeving

Gemeente Olst-Wijhe toetst reclame-uitingen aan haar Nota Ruimtelijke Kwaliteit (2014) waarin de uitgangspunten voor welstand in relatie tot verlichting staan:

  • schreeuwerige verlichting kan ontsierend zijn
  • (verlichte) reclame moet functioneel zijn, niet overdreven, niet opdringerig en niet veelvuldig herhaald
  • stedelijk gebied (als er geen beeldkwaliteitsplan is): per pand (hoofdgebouwen) is een op de gevel aangebrachte (verlichte) reclame toegestaan die zorgvuldig wordt aangepast bij het gevelontwerp
  • landelijk gebied (als er geen beeldkwaliteitsplan is): er is een reclamebord toegestaan van max 1 vierkante meter alleen om ter plekke vervaardigde producten aan te prijzen. De nota laat in het midden of dit bord verlicht mag worden

Bij hinderlijke verlichting, licht/landschapsvervuiling of anderzins excessieve verlichting in relatie tot de omgeving gaat de gemeente met het betreffende bedrijf in gesprek. Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, kan de gemeente ervoor kiezen om voor dit bedrijf een maatwerkvoorschrift met technische aanpassingen op te stellen. De gemeente benut hiervoor de richtlijn van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) ter voorkoming van lichthinder.

reclamezuil

Foto: Platform Lichthinder. Reclamezuilen zoals deze zijn in onze gemeente niet toegestaan. Andere vormen van reclame zijn wel bespreekbaar. Voorwaarden daarbij kunnen zijn: minder lichtuitstoot en dimmen in de nachtelijke uren.

Reclames in bushokjes en op plattegrondborden

De gemeentelijke organisatie is verantwoordelijk voor de verlichte reclames in bushokjes (ABRIs). Hiervoor werkt zij samen met een marktpartij. Wanneer de lampen aan vervanging toe zijn, worden nieuwe, energiezuiniger en minder felle lampen aangeschaft in overleg met de marktpartij. Bekeken wordt of uitschakeling mogelijk is nadat de laatste bus is geweest. Ook voor plattegrondborden is de gemeente verantwoordelijk.

bushokje Olst Wijhe plattegrond olst wijhe